Opis kursu

Do celów głównych szkolenia należeć będzie wygenerowanie umiejętności praktycznego postępowania w poszczególnych stopniach hipotermii ze szczególnym naciskiem na fazę „ciężkiej” postaci choroby z towarzyszącą niestabilnością układu krążeniowo-oddechowego.
Celem szczegółowym szkolenia będzie nauka w zakresie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego. Kolejnym elementem będzie nauka pomiaru temperatury centralnej. Należy nadmienić że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ratownicy medyczni mają możliwość samodzielnego wykonania pomiaru temperatury centralnej organizmu.
Jedynie teoretyczne zaznajomienie się z tą procedurą może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla ofiary, dlatego autorzy projektu zaplanowali odrębne stacje ćwiczeniowe których celem będzie praktyczna nauka prawidłowego pomiaru temperatury głębokiej ciała.
Szczególnie ważnym elementem edukacji będzie punkt dotyczący hipotermii pourazowej. Statystyki WHO wskazują, że urazy stanowią główną przyczynę zgonów wśród populacji do 45 roku życia (wieku młodego). Koincydencja pomiędzy powstaniem urazu a prewencją hipotermii pourazowej ma ogromne znaczenie dla rokowania u poszkodowanego.
W związku z powyższym planuje się zrealizowanie również scenariuszy z zakresu „zespołu urazowego” gdzie oprócz nauki postępowania urazowego – do decyzji krytycznych należeć będzie nauka prewencji utraty ciepła i odpowiedniej termoizolacji u poszkodowanego po ciężkim urazie. Szkolenia mają charakter symulacyjny i w nowoczesny sposób przygotowują do pracy z wychłodzonymi poszkodowanymi. 

Zakwaterowanie

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla osób mieszkających powyżej 50 km od Krakowa.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią osoby wykonujące zawód ratownika medycznego, zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia.

W projekcie mogą brać udział również ratownicy medyczni świadczący usługi w ramach własnej działalności gospodarczej powiązani umową cywilno-prawną (kontraktową)z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Punkty edukacyjne

Za udział w 2 dniowym szkoleniu przewidziane jest 16 punktów edukacyjnych.

Miejsce szkolenia

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Zapisz się na kurs już teraz!