O nas

W lipcu 2013 roku powstał pierwszy w Polsce system kwalifikacji do ogrzewania pozaustrojowego pacjentów w głębokiej hipotermii obejmujący swym zasięgiem teren województwa małopolskiego. Głównym ośrodkiem systemu jest Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej (CLHG) przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Jego zadaniem jest leczenie najgłębszych stadiów wychłodzenia za pomocą ECMO (ang. Extracorporeal Membrane Oxygenation) oraz wspomaganie merytoryczne i decyzyjne współpracujących jednostek.